0
11120
بازی جدید
ارسال رکورد

10 نفر اول مسابقه

رتبه نام تاریخ بازی رکورد
1 محمد رهنما ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱:۰۱ 512830
2 سعیده دارابی ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۷:۴۴:۳۱ 508540
3 ادمین دوستی ها ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۲۲:۱۶:۳۶ 428512
4 mojtaba06 ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۹:۵۴ 358492
5 سافت سرا ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ ساعت ۰۰:۵۹:۲۸ 315846
6 سارا خدایی ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۲۰:۳۰ 196204
7 علی نوید ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۱۸:۵۵ 184552
8 امین رفیعی ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ ساعت ۱۹:۳۰:۱۶ 177148
9 سید اردلان رهبرنیا ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۵۹:۳۱ 112152
10 محمدرضا بخشنده ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ساعت ۰۲:۲۸:۲۳ 108768