0
11120
بازی جدید
ارسال رکورد

10 نفر اول مسابقه

رتبه نام تاریخ بازی رکورد
1 سپهر شعبانی ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۱۸:۵۳:۱۴ 710252
2 ادمین دوستی ها ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ساعت ۲۳:۱۲:۴۶ 698542
3 Hadian ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ساعت ۱۸:۱۹:۲۸ 690280
4 سافت سرا ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰۱:۱۹:۲۸ 685140
5 میثم بیگدلی ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ ساعت ۰۰:۴۴:۲۲ 680672
6 محمد رهنما ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱:۰۱ 512830
7 سعیده دارابی ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۷:۴۴:۳۱ 508540
8 mojtaba06 ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۱۹:۵۴ 358492
9 سارا خدایی ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۲۰:۳۰ 196204
10 علی نوید ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ساعت ۱۶:۱۸:۵۵ 184552